Category Archives: سئو محلی (Local SEO)

<p>یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن کسب و کارتان را به مشتریان محلی معرفی کنید سئوی محلی است که به بهبود کسب و کارتان کمک خواهد کرد.گوگل با استفاده از الگوریتم کبوتر سئوی محلی را بررسی می کند و اهمیت آن را چند برابر کرده است.</p> <p>شما به منظور بهبود سئوی محلی باید نکاتی را رعایت کنید</p> <p>انتخاب کلمات کلیدی مناسب</p> <p>برای بهبود سئوی سایتتان قبل از هر اقدامی انتخاب کلمه کلیدی مناسب و تحقیق در مورد آن مهمترین اصل است.برای مثال باید ببینید مخاطبانتان در حوزه کاری شما از چه کلمات کلیدی بیشتر استفاده می کنند.</p> <p>تحقیقات کلمات کلیدی از اولین و البته مهم ترین قدم های سئو سایت است. برای اینکه در نتایج جستجو در جایگاه خوبی روی کلماتِ <strong>مناسب</strong> جستجو شده قرار بگیرید، باید در ابتدا تحقیقات کلمه کلیدی صحیحی انجام دهید. به طور مثال ممکن است شما سایت خود را روی عبارت “طراحی سایت در مشهد” سئو کنید درحالی که اغلب مخاطبان شما عبارت “ساخت وب سایت در استان مشهد” را جستجو میکنند. در این صورت تعداد قابل توجهی از مخاطبان خود را از دست میدهید.</p>