کنونیکال

من در این مقاله میخواهم در مورد تعریف تگ کنونیکال بنویسم سپس اطلاعات ریز و تخصصی  که شما باید بعنوان یک سئو کار موفق در مورد این تگ داشته باشید را به شما بدهم .